FrieslandProvincie in Nederland met 647282 inwoners (323439 mannen en 323843 vrouwen) in 2011.

Verkeersveiligheid

In de periode 2006-2010 vielen er in deze provincie 142 dodelijke verkeersslachtoffers (0.22 per duizend inwoners).